Mer om krigen

Rekonstruksjon av sabotasjen mot rørgaten 25 november 1944. Festningsmuseet. (Sponga).
Rekonstruksjon av sabotasjen mot rørgaten 25 november 1944. Festningsmuseet. (Sponga).
Rørgaten i Munkebotn. I dag ser vi bare støttene igjen nedenfor demningen. Foto H. Nic. Meyer. Gamle Bergen billedsamling.
Rørgaten i Munkebotn. I dag ser vi bare støttene igjen nedenfor demningen. Foto H. Nic. Meyer. Gamle Bergen billedsamling.
Bombefragment funnet oktober 2016. 67*48 cm. Tykkelse 8-2,5 cm. Ca. 60 kg.
Bombefragment funnet oktober 2016. 67*48 cm. Tykkelse 8-2,5 cm. Ca. 60 kg.

Vi har fått flere henvendelser om hendelsene i Munkebotn under krigen 1940-45. Her skal vi etterhvert oppdatere med ny informasjon.

Når det gjelder bombene i Munkebotn har vi nå en rekke uavhengige kilder som har fortalt om hendelsen 4.oktober 1944. AJ (f. 1934) opplyser at han satt med familien i kjelleren i Munkebotn 33. Han hørte luftvernskytset og nedslagene fra bomber. Det er en viss usikkerhet om flyet kom fra sør-vest (kompasskurs 55); altså på vei inn over land, ellet fra nord-øst (kompasskurs 235), på vei ut over sjøen. En bombe falt like ved det nord-østlige hjørnet av nr. 37 og slo løs en stor stein som gikk gjennom taket på nr 41. Retningen denne steinen tok kan tyde på at fallretningen til bomben var fra nord-øst. Den andre falt ved det nord-østlige hjørnet i hagen til nr. 49 og støpejernsfragmentene fordelte seg sørover langs husveggen. Ingen av disse eksploderte. Familiene som satt i kjelleren i nr. 41 hadde englevakt. Den halvmeter store steinen la seg til ro godt nedi dørmatten i første etasje (GH f. 1939). Ingen mennesker kom fysisk til skade. AJ forteller at de blant jernskrapet de utenfor nr. 49 fant og et gult pulver som de på gutters vis samlet sammen og, uten hell, prøvde å få satt fyr på.
Den nederste bomben landet ved Dragehaugen, like ovenfor Helleveien, omtrent der hvor veiutvidelsen syd for bomstasjonen ligger i dag.

I en utskrift fra Bergen Brannvesens meldingsprotokoll for 4. oktober 1944 fremgår det at det kom inn flere rapporter om nedslagene, og at tyske myndigheter sendte ut en avdeling fra sprengningskommandoen. Disse fjernet restene av bombene senere på dagen.

I følge RAF bombercomand ble flere fly skadet av luftvernartilleri, og andre opplevde tekniske problemer.
Et fly gikk tapt denne dagen i Skottland under tilbaketuren, nemlig Lancaster KB745. Les mer om dette på www.bombercommandmuseum.ca. Om dette er flyet fra Munkebotn vet vi ikke.

NRØ (f. 1931) som bodde i Munkebotn nr. 27 forteller at han var på skolen da bombene falt. De ble sendt hjem fra skolen. Tilbake i Munkebotn fant han at flere av husene var oversprøytet med søle.

En tredje person BC (f. ca. 1934) bekrefter AJs beretning. Det samme gjør GH (f. 1939) som bodde i nr. 41.

Hendelsen i Munkebotn skjedde i følge mine kilder på dagtid, ca. kl 09:15.

Nedslaget ved Speilsvingen (ca. 200m nedenfor demningen) og andre steder langs rørgaten skal i følge W.F. Meyer, Storemøllen, ha skadet rørledningen på 6 ulike steder. Denne hendelsen er omtalt i
Bombemål S/N 102 Bergen
De allierte bombeangrepene på Laksevåg i 1944 og 1945. Redaktører: Yngve Nedrebø, Paul Sedal.
ISBN: 9788243007024.


Siste utvikling i saken (oktober 2016) er at det er funnet et bombefragment i hagen til nr. 17. Vi tror det stammer fra en av de to bombene som falt mellom bebyggelsen lenger oppe i Munkebotn.

14/2-17 ble det avholdt en befaring på to kratre lenger oppe i Munkebotn. Til stede var i tillegg til undertegnede en representant fra Politiet og en fra Forsvaret. Hensikten var å vurdere om disse kunne representere en fare ved at bombene ikke hadde detonert. Saken blir nå vurdert av Forsvaret.


Neste anledning hvor man vet om at eksplosiver ble brukt i Munkebotn var en sabotasjeaksjon mot rørledningen som var kraftkilden til møllebruket og verftet på Storemøllen ved Gamle Bergen. Hensikten var å hindre tyskerne fra å benytte reperasjonsfacilitetene. August Rathke opplyser at SABORG sprengte rørgaten 25. november 1944. Det ble satt av to ladninger, en like nedenfor demningen og en 100 meter lenger nede. Vi tror at den deformerte rørbiten like nedenfor demningen (bildet over) er et resultat av denne aksjonen. Lederen var Lars Høeg. Sabotasjeteamet tok seg frem fra Eidsvåg-siden.

(Lars Høeg var i 1939 2. løyntnant i Sandvikens Bataljon. Under krigen deltok han i motstandsarbeidet mot den tyske okkupasjonsmakten i SABORG. Han ble etter aksjonen arrestert av Gestapo. Han ble torturert og tilbragte 30 døgn i isolat på Gestapohovedkvarteret i Veiten. Deretter satt han frem til mai 1945 i fangeleiren på Espeland. Han forventet dødsdom men ble reddet av "gong-gongen"; tyskerne kapitulerte før de rakk å avsi og fullbyrde dødsdommen. Han ble siden høyt dekorert og var en av initiativtakerne til minnesmerket over torturofrene i Veiten.)

Les om bombenedslag 4/10-1944 i Munkebotn her.

Les om sabotasjeaksjonen 25/11-1944 i Munkebotn her.

Les mer om tragedien på Holen skole.