Styret

Gamlekarer utenfor buekorpshuset.
Gamlekarer utenfor buekorpshuset.

Sandviksguttenes forening 2013.

Formann Reidar Skare 920 33 413
Kasserer Gunnar Spjeld 917 11 746
Sekretær Eyvind Hartvedt 905 58 790
Styremedlem Bjarte Arnesen 911 51 321
Styremedlem Kjell Lervik 900 32 287
Suppleant Frantz H Dueland 930 24 820
Suppleant Eirik Torp Hartvedt 993 69 376

E-post: reidarskare@hotmail.com

Se en fullstendig oversikt over samtlige styresammensetninger i Sandviksguttenes forening fra 1931 til 2013.