Terminliste 2017

Gamlekarer i peisestuen 1997.
Gamlekarer i peisestuen 1997.


Fredag 27. Januar Åpent hus. Geir M De Lange
Fredag 17. Februar Åpent hus Kjell Lervik
Fredag 3. Mars Åpent hus. Odd Solend
Fredag 17. Mars ÅRSMØTE/åpent hus* Eyvind Hartvedt
Fredag 31. Mars Åpent hus
Fredag 21. April Åpent hus
Torsdag 4. Mai Bedugging/åpent hus
Lørdag 13. Mai Jubileumsarrangement Bataljon***
Onsdag 7. Juni Fisketur påmelding.**
Fredag 16. Juni Åpent hus
Fredag 25. August Åpent hus
Fredag 15. September Åpent hus
Fredag 6. Oktober Åpent hus
Fredag 27. Oktober Høstmøte
Fredag 17. November Åpent hus
Fredag 8. Desember Åpent hus
Fredag 5. Januar 2018 Nyttårstreff ****

Det er muligheter for ekstra arrangementer utover disse planlagte, følg med på FB-gruppen Sandviksguttenes forening.

Åpent Hus starter kl. 19:30.

*) Høstmøte starter kl. 1900 - Åpent hus straks møtet er avviklet.
**) Fisketuren går fra Ludebryggen kl. 18.00 Retur samme sted ca. kl. 23.00
***) Jubileumsfesten har bindende påmelding.
****) Nyttårstreffet har bindende påmelding.

NB! Terminliste for guttene og Bataljonen: Se egen terminliste.