Terminliste våren 2018

Gamlekarer i peisestuen 1997.
Gamlekarer i peisestuen 1997.

Melding fra Buekorpsmuseet:

Nå kan du kjøpeboken «Fanebæreren» i
Buekorpsmuseet lørdag og søndag fra kl 12 til 13
I morgen fredag fra kl 15 til 18.30 i Buekorpsmuseet

Pris kr 250

Pengene går uavkortet til Buekorpsmuseet.

Vennlig hilsen
BUEKORPSMUSEET I BERGEN

Fredag 26. januar Åpent hus Geir Røberg
Fredag 16. februar Åpent hus Odd Solem
Fredag 2. mars Åpent hus Eyvind Hartvedt
Fredag 16. mars Årsmøte Eyvind Hartvedt *)
Fredag 6. april Åpent hus Odd Solem
Fredag 27. april Åpent hus Geir Nygård
Fredag 4. mai Bedugging Geir Røberg **)
Fredag 5. mai Mulebanen 40 års jubileum SSS Arne Sætersdal
Lørdag 26. mai Buekorpsenes dag Franne ***)
Onsdag 6. juni Fisketur Geir de Lange ****)


Det er muligheter for ekstra arrangementer utover disse planlagte, følg med på FB-gruppen Sandviksguttenes forening.

Åpent Hus starter kl. 19:30.

*) Årsmøte starter kl. 1900 - Åpent hus straks møtet er avviklet.
**) Bedugging, fremmøte Huset kl 18:00.
***) Buekorpsenes dag: detaljer om fremmøte kommer senere.
****) Fisketuren går fra Ludebryggen kl. 18.00 Retur samme sted ca. kl. 23.00.

NB! Terminliste for guttene og Bataljonen: Se egen terminliste.