Foreningens årsrapporter

Sandviksguttenes forening avholder hvert år i mars måned et årsmøte som også er foreningens generalforsamling. Her legger styret i foreningen frem sin årsrapport. Den første som ble fremlagt kom på årsmøtet i 1933 og berettet om årene 1931 og 1932.