Organisasjonskart

Organisasjonskart Sandviksguttenes forening.
Organisasjonskart Sandviksguttenes forening.

På årsmøtet avholdes Sandviksguttenes forenings generalforsamling. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet. Årsmøtet velger også styrets faste råd, tilsyn, komiteer og representasjoner. I tillegg velges revisorer og en valgkomite.


   


Get Adobe Reader

Read file
 Organisasjonskart Sandviksguttenes forening.