Historie

Foreningens første klubblokale, Sprøytehuset (rødt). Det lå rett overfor dagens Shell-stasjon i Sandviksveien/Sjøgaten.
Foreningens første klubblokale, Sprøytehuset (rødt). Det lå rett overfor dagens Shell-stasjon i Sandviksveien/Sjøgaten.
Formann 2011 Frantz (Franne) Dueland holder tale ved markeringen av foreningens 80 års jubileum.
Formann 2011 Frantz (Franne) Dueland holder tale ved markeringen av foreningens 80 års jubileum.

Sandviksguttenes forening markerte i år 2011 at det var 80 år siden foreningen ble stiftet.

Sandviksguttenes forening ble startet av gamlekarene til Sandvikens Bataljon 2. juni 1931. Slik gikk det til:

I 1927 ble det på initiativ av Breder Gundersen nedsatt en komite bestående av 25 gamlekarer. Denne komiteen skulle arbeide med å forberede feiringen av Sandvikens Bataljons 70-års jubileum. I begynnelsen av 1931 ble de fleste av denne 25 manns komiteen samlet til en liten fest i sprøytehuset.

Det var på denne festen Alfred Skulstad fremkom med tanken om å gjøre en henvendelse til gamle og nye sandviksgutter som man kunne nå, for å få dannet en forening. Meningen var å organisere møter noen ganger i året hvor man kunne møtes og treffe kamerater man ellers aldri fikk anledning til å snakke med. Tanken fikk varm tilslutning. Da Sanvdikens Bataljon i mai 1931 hadde rådsmøte ble det etter forslag fra kjøpmann Alfred Skulstad nedsatt et forberedende arbeidsutvalg. Dette fikk i oppdrag å utarbeide forslag til lover. Komiteen besto av Carl O. Carlsen, Alfred Skulstad, Sverre Andreassen, Chr. Pedersen og Georg Rosendal. Tirsdag 2. juni som regnes som foreningens stiftelsesdag, fremla så dette utvalget forslaget sitt.

Foreningen har ofte vært frampå når det har dreiet seg om bydelens beste. Selv om de fleste av møtene i foreningen har vært rene selskapelige sammenkomster, er det i denne korte historiske oversikten valgt ut noen av de sakene av allmennyttig art, som Sanviksguttenes forening har arbeidet med gjennom de 80 år den har eksistert.

80 års markeringen foregikk i Buekorpshuset 27. mai 2011. Det var en enkel servering og formannen Frantz (Franne) Dueland holdt en tale. Her fortalte han om foreningens stiftelse og de sakene foreningen har arbeidet med. Han minnet om foreningens engasjement for korpset og bydelen. Opp gjennom årene har foreningen vært pådriver i en rekke saker både av kulturell og praktisk art i Sandviken. Han avsluttet med å få de fremmøtte til å reise seg til et minutts stillhet til minne om de medlemmene som ga sitt liv under 2. verdenskrig.