1.1. Bakgrunn


I området mellom Munkebotsvannet (også kalt Meyervannet) og Sandvikshytten går en gammel sti som benyttes av turgjengere til Byfjellene. Langs denne stien ser man rester etter det gamle rennesystemet som ledet vann ned mot Munkebotsvannet. Munkebotsvassdraget forsynte møllekomplekset ved Storemøllen hvor man i dag finner møllemuseet ved Gamle Bergen. Rennene er en del av historien om striden rundt vannrettighetene i området og er godt dokumentert i skriftlige kilder.

Sandviksguttenes forening bygget og står som av eier Sandvikshytten. Hytten sto ferdig i 1936 og er i meget god stand etter omfattende dugnadsarbeider på 1990 tallet og et aktivt husstyre. Hytten er mål for mange turgjengere og danner utgangspunkt for turer til Dræggehytten og videre til Ankerhytten - Sandvikspilen - Midtfjellet eller til Rundemanen.

Vår og høst 2007 har styret i Sandviksguttenes forening fått målt opp og arkitekttegnet rennene. Vi har videre fremskaffet informasjon om materialvalg og etablert et kontaktnett med aktuelle organisasjoner og personer som kan bidra i gjennomføringen av prosjektet.

Den følgende prosjektbeskrivelsen er basert på dette arbeidet.
Get Adobe Reader Read file
 Dok 1.1, Rev. 1.00, 30. januar 2008