9.1 Hovedaktiviteter


Kjernen i prosjektet er den gamle trerennen og stien langs denne. Stien er i dette området farbar uten større arbeider mens rennen trenger omfattende restaurering.

Stålrennen er demontert og de fleste tørrmursstøttene er borte. En bit av stålrenne som vi trodde var av samme type som fantes ved stiens nederste parti, ligger ved øverste del av trerennen. Dette er nå revurdert og stålrennen vil bli konstruert av nye, valsete/knekkete stålplater.

Stiens øverste del trenger en god del utbedring. Det gjelder særlig en del myrlendte partier, noen vanskelig forserbare knauser og en tretrapp som må skiftes eller utbedres.

Skilting og informasjonsarbeide utføres parallelt.

Alt arbeid skal dokumenteres og en rapport utarbeides.

Get Adobe Reader Read file
  Dok 9.1, Rev. 1.01, 30. 8. april 2008