9.3 Fremdrift


• Forprosjektet 2007/2008.
• Etablering av internettside. Desember 2007
• Hovedprosjektet 2007 - 2015.
• ROS (risiko og sårbarhetsstudie) mars 2011.
• Markedsføring av prosjektet mot offentlige etater og næringsliv. 2008 - 2014.
• Restaurering av trerenne. Mai/juni 2013.
• Skilting og informasjonsmateriell. Mai 2013.
• Opprusting av stien. Vår 2015.
• Gjenoppbygging av stålrenner og tørrmurstøtter for disse. Mars - juni 2014.
• Dokumentasjon og sluttrapport. August/september 2015.
Get Adobe Reader Read file
  Dok 9.3, Rev. 6.00, 1. mars 2010