Gerhard Stoltz

Gerhard Stoltz. Foto: Billedsamlingen Gamle Bergen.
Gerhard Stoltz. Foto: Billedsamlingen Gamle Bergen.

Gerhard Stoltz var født i Sandviken i Bergen 30. mai 1874 som sønn av kjøpmann Gerhard Stoltz og Emma Wesenberg. Farens slekt var i sin tid kommet fra Hannover og Holland, mens morens slekt stammet fra Mecklenburg.

Gerhard Stoltz tok artium på latinlinjen på Hambros skole i Bergen 1892. Han ble ferdig med filologisk embetseksamen høsten 1899.

Etter noen år som lærer både i Kristiania og Bergen - og et studieår i utlandet - ledet han Hambros skole sammen med cand. mag. Elise Hambro fra 1909 til den opphørte 1916 som følge av Bergensbrannen. Fra 1916-1917 var han vikar ved Bergens Katedralskole, og fra høsten 1917 overlærer ved Bergens kommunale middelskole.

I 1921 ble Gerhard Stoltz ansatt som lektor ved Bergens Katedralskole. Fra 1927 var han rektor samme sted til ut året 1945 (dog ufrivillig pensjonert av nazistene fra august 1942 til 8. mai 1945).

Som student var Stoltz en tid assistent ved Universitetsbiblioteket. Og i 1906 ble han innsatt i kommisjonen for Bergens offentlige Bibliotek.

Gerhard Stoltz var svært opptatt av det bergenske bymål. Blant annet hjalp han dr. Amund B. Larsen med boka "Bergens Bymaal" (1911-12). I tillegg skrev han en rekke artikler innenfor samme emne.

Gerhard Stoltz ble i 1920 gift med Laura Roll (1879-1965) og fikk sønnen Gerhard i 1923. (Personopplysninger hentet fra Digitalarkivet UiB ).

Da man på slutten av 1930 tallet skulle sette navn på den nylig anlagte stien til Sandviksfløyen var det denne Gerhard Stoltz (der finnes flere med dette navnet) man forespurte. På folkemunne het stien "Ræveskårstien" eller "Rævaskarstien" etter skåret øverst i stien. Dette navnet falt av naturlige årsaker ikke helt i smak. I sitt svar antyder han at navnet kanskje bør inneholde en referanse til navnet Sadelen eller Salen som det uttales. Dette er den delen av stien som ligger langs høyspentlinjens trase. Det ble imidlertid til at man i stedet valgte å kalle den Stoltzekleiven ettersom stien startet ved Stoltzegården. Men, som professor Knut Fægri skriver i en artikkel, han likte det ikke. (Det egentlige navnet på denne gården var Frydenlund som fra 1870 hadde vært i Stoltzefamiliens eie. Huset lå på området mellom Uren og Amalie Skramsvei.)

Gerhard Stoltz ble i 1942 utnevnt til Æresmedlem i Sandviksguttenes forening.

Han døde i Bergen 7. februar 1962, nær 88 år gammel.