Fredrik Skulstad

Kontorsjef Fredrik Skulstad.
Kontorsjef Fredrik Skulstad.
1. kompanisjef Fredrik Skulstad i 1932.
1. kompanisjef Fredrik Skulstad i 1932.

I 1940 hadde arbeidet i foreningen ligget nede på grunn av okkupasjonen. Allerede i 1941 startet foreningen opp igjen og holdt som en av de få gamlekarforeninger det gående under hele krigen. Fredrik Skulstad ble dette året valgt inn i styret. Han satt som styremedlem under hele krigen og ble valgt til foreningens formann i 1946 og igjen i 1947.

Fredrik Skulstad ble født 24. september 1911. Han regnes for den som startet tradisjonen med flaggheising på Sandviksfløyen om morgenen 17. mai. I 1928 var han 17 år gammel og 4. peletongsjef i Sandvikens Bataljon. Fra sin onkel Alfred Skulstad hadde han fått tauverket og oppskriften på hvordan man heiser flagget. Det hadde nok vært heist flagg på Pi'l ved store anledninger i tidligere år, men fra 1928 ble tradisjonen med å heise flagget 17. mai satt i system. Da Sandviksguttenes forening ble stiftet i 1931 inngikk Fredrik Skulstads flaggheising som et av foreningens faste ritualer. Fra 1928 (krigsårene sto flaggstangen naken men Fredrik Skulstad var til stede) frem til 1975 var han på pletten og heiste flagget presis kl. 07:00 hver morgenen 17. mai. Han var også oppe om kvelden og tok flagget ned igjen. I 1976 sviktet helsen og svogeren Jacob Jacobsen overtok oppgaven. Noen år senere sørget medlemmer av Sandviksguttenes forening for at han fikk med seg sitt femtiende år på Pilen i det han ble båret på gullstol fra Storevannet og bort til Sandvikspilen.

Han huskes ellers for at han som 1. kompanisjef i Sandvikens Bataljon på kort varsel måtte samle korpset og tre inn i sjefen Georg Rosendals sted for å hilse på kong Haakon ved buekorpsparaden på Bergenhus 27. mai 1931.

Fredrik Skulstad var gift med Sandviksjenten Martha Skulstad, født Jacobsen 29. februar 1912 i Sykkylven. Hun døde juni 1993.

Av yrke var Fredrik Skulstad regnskapsmann og arbeidet som kontorsjef hos blikkenslager Jacob Jacobsen i tvillingboden på Sandvikstorget, der hvor dagens ICA-butikk holder til. Han ble utnevnt til æresmedlem av Sandviksguttenes forening 3. mars 1979 for sitt utrettelige engasjement for foreningen og bydelen. Han døde i desember 1991.

Get Adobe Reader Read file
 Les mer om F. Skulstad i Sandviksgutten nr. 2 1995 på side 9 og 10.