Byvandring 6. mai 2008

Jo Gjerstad  og Christopher J. Harris i madam Felles Sandviken.
Jo Gjerstad og Christopher J. Harris i madam Felles Sandviken.
Publikum fulgte ivrig med.
Publikum fulgte ivrig med.

6. mai 2008 arrangerte Sandviksguttenes forening byvandring med Jo Gjerstad og Christopher John Harris. Tema denne gangen var Madam Felle og Sandviken. I år er det 100 år siden hun døde. Madam Felle var en ivrig støttespiller for Sandvikens Bataljon. I hennes hus holdt Rådet sine møter og korpsets effekter ble i en lang periode oppbevart på loftet. Sønnen som i sangen omtales som Johnemann gikk i Sandvikens Bataljon.

Vi vandret fra madammens siste hvile på "Fredens Bolig", gjennom Sandviken, via statuen på Sandvikstorget til buekorpshuset like oppe i bakken (Grensegrenden 1). Her var det en kort avslutning med servering av kaffe og kaker og anledning til å se huset til Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening. Her kunne man også skaffe seg boken ”Hon som hadde øl te selle”, en oppdatert utgivelse fra 2007, Christopher J. Harris. Boken ble signert av forfatteren og Jo Gjerstad.

Stort fremmøte, nydelig vær og et på alle måter vellykket arrangement.
Get Adobe Reader Read file
 Byvandring: Madam Felle og Sandviken.


Get Adobe Reader Read file
 Artikkel i Sandviksgutten Nr. 1 2008.