Havblikkstatuen

Korpsguttene med sjef Stian Waage i spissen stilte æresvakt under avdukingen.
Korpsguttene med sjef Stian Waage i spissen stilte æresvakt under avdukingen.
Finn Krudsby var en av de som ble reddet. Her ved monumentet med den nye plaketten.
Finn Krudsby var en av de som ble reddet. Her ved monumentet med den nye plaketten.
Fra peisestuen i Huset. Fra venstre: Initiativtaker Kåre Ritland, BA journalist Geir Jetmundsen, to ukjente herrer, til høyre Jan Reidar Rasmussen fra SKF.
Fra peisestuen i Huset. Fra venstre: Initiativtaker Kåre Ritland, BA journalist Geir Jetmundsen, to ukjente herrer, til høyre Jan Reidar Rasmussen fra SKF.

Som vi skrev om i vårt sommernummer av Sandviksgutten (nr. 1 - 2009 se utdrag nede på siden) har Sandviksguttenes forening vært med i forberedelsene til avdukingen av en plakett på statuen i Sandviksparken. I alt er det avholdt 5 arbeidsmøter i Huset hvor man har diskutert gjennomføringen. Foruten initiativtaker Kåre Ritland har også Jan Reidar Rasmussen fra Sandvikens Kulturhistoriske Forening, korpset representert ved sjefen Stian Waage og presten i Sandvikskirken, Sverre Langeland, deltatt. Motivet, tre sjømenn som sammen speider ut mot havet, var opprinnelig laget som et utkast til Sjømannsmonumentet i 1937 av Johannes Iden. Som kjent var det Dyre Vaa som vant konkurransen i 1938. Dette er det store monumentet som i dag er å se på Torgalmenningen. Johannes Idens utkast ble har derimot satt på lager.

Så ville skjebnen at Johannes Iden etter et opphold i Nederland høsten 1939 tok hyre på en båt for å «jobbe seg hjem». Han mønstret på som messegutt på J. Ludwig Mowinckels skip Ronda i Antwerpen. Dette var et stort skip på 8425 dwt bygget 1937. Fra Sjømennenes minnehall sakser vi:

Ronda var det første norske skip som krigsforliste under 2. verdenskrig, onsdag 13. september 1939. Under reise fra Antwerpen til Kristiansand ble hun minesprengt utenfor Terschelling, Holland. Den gikk trolig på minst tre miner og sank i løpet av to minutter. Situasjonen var slik at det var umulig å få livbåter på vannet. De som kunne, reddet seg opp i en travaljebåt som fløt opp. Normalt har en travaljebåt kun plass til 10 personer, men det ble plukket opp ytterligere 10 fra vannet. De 20 overlevende lå og satt i denne båten i 58 timer i regn og styggvær inntil de ble tatt opp av italiensk båt og brakt inn til Vliessingen. Ronda hadde 39 personer om bord, sju var passasjerer. 16 av besetningen og to passasjerer omkom.
Blant disse var Johannes Iden.


Søndag 6. september var avslutningen på Sandviksdagene 2009. Umiddelbart etter minnegudstjenesten i kirken, ble plaketten avduket. Det viste seg at det fantes 3 overlevende etter forliset og en av disse, Finn Krudsby (se bildet), var til stede under minnehøytidligheten. På slutten av seremonien grep han ordet og fortalte at han var rørt over opplevelsen denne dagen og at han sammen med forliset alltid ville huske det.

Etter seremonien dro Krudsby sammen med andre innbudte gjester til Buekorpshuset hvor det vanket kaffe og vafler.

Get Adobe Reader Read file
 Artikkel om Havblikkstatuen i Sandviksgutten nr. 1, 2009