Trygve Klungland er gått bort

4. mai 2000. Trygve Klungland slik vi husker ham som oppslager for gamlekarene.
4. mai 2000. Trygve Klungland slik vi husker ham som oppslager for gamlekarene.
Fire korpsgutter står fanevakt ved båren. I forgrunnen TKs Ørneorden og Madam fellemedalje samt skottelue og minifane. Foto: Eyvind Hartvedt
Fire korpsgutter står fanevakt ved båren. I forgrunnen TKs Ørneorden og Madam fellemedalje samt skottelue og minifane. Foto: Eyvind Hartvedt
Etter bisettelsen ble det lagt krans og blomster på statuen Sandviksgutten. Her legger datteren Trine ned blomster. Foto: EH
Etter bisettelsen ble det lagt krans og blomster på statuen Sandviksgutten. Her legger datteren Trine ned blomster. Foto: EH

Trygve Klungland 23/4-1929 - 7/8-2012.
Tirsdag 7. august 2012 fikk vi det triste budskap at Trygve Klungland var gått bort samme morgen på Røde Kors sykehjem i Helleveien. Her hadde han vært noen måneder med sviktende helse. De fleste visste, han selv inkludert, at det «gikk bare en vei» som han selv uttrykte det. Tidligere på sommeren hadde han likevel vært ved godt mot og vi hadde gjort en avtale om at vi skulle gjøre et portrettintervju for Bladet. Slik skulle det ikke gå.

Trygve Startet sin karriere i Sandvikens Bataljon i 1946. Han avanserte raskt til tambur og ledet slagerne under 90 års jubileet og turen til Oslo i 1947. Så ble han innkalt til militæret og tilbrakte verneplikten i Flyvåpenet.

Fra 1967 finner vi ham i Sandviksguttenes forenings medlemsarkiv. Han ble valgt inn som styremedlem og satt i denne posisjonen fra 1969 – 73. I 1974 ble han valgt til formann og satt frem til og med 1977. Det var i denne tiden Buekorpshuset ble til. Ikke bare administrerte han leieforholdet til kommunen og alle formalitetene omkring dette, han var også i høyeste grad en av drivkreftene med å omgjøre en gammel rønne til et trivelig samlingspunkt for buekorpsmiljøet i Sandviken. Dugnadsarbeidet pågikk flere ganger i uken i nærmere 3 år og mye falt på formannen. Da huset omsider kunne innvies sommeren 1977 fikk foreningen mye positiv oppmerksomhet i pressen (se utklipp nedenfor). I de neste årene steg medlemstallet i foreningen fra vel 100 til godt over 300.

Trygve Klungland var som gammel tambur i korpset selvskrevet som oppslager for gamlekarene. I alle år, helt frem til hoften sviktet, var han på plass i spissen for slagergjengen. Til tross for problemer med å forflytte seg var han også en trofast gjest når der var Åpent Hus eller andre arrangementer i Buekorpshuset.

I det sivile liv var Trygve Klungland en høyt betrodd innkjøpssjef hos Wallendahl og Sønn A/S. Det hadde foreningen god nytte av da Buekorpskuset skulle møbleres og utstyres.

Trygve Klungland ble bisatt fra Sandvikskirken 15. august. Styret i Sandviksguttenes forening deltok og bidro med krans og minneord. En rekke av foreningens medlemmer og fire korpsgutter som dannet fanevakt var til stede i bisettelsen.

Etter seremonien ble i følge tradisjonen kransen fra foreningen lagt på statuen Sandviksgutten i parken nedenfor kirken. Her deltok også nærmeste familie, korpsguttene og de fremmøtte medlemmer av foreningen.

Vi lyser fred over Trygve Klunglands minne.
Get Adobe Reader Read file
 Presseklipp fra åpningen av Huset i 1977