Rennene i Munkebotn

De gamle trerennene en vinterdag i 2007.
De gamle trerennene en vinterdag i 2007.

Sandviksguttenes Forening har fått økonomisk støtte av Byantikvaren til å istandsette rennene og turstien til Sandvikshytten. Ovenfor ser vi lystige sandviksgutter på vei til Hytten i 1937 med nederste del av rennen i bakgrunnen på bildet.

Prosjektet har nå fått egne hjemmesider www.munkebotn.no.

I søknaden skriver vi blant annet:


Idéskisse.

I området mellom Munkebotsvannet (også kalt Meyervannet) og Sandvikshytten går en gammel sti som benyttes av turgjengere til Byfjellene. Langs denne stien ser man rester etter det gamle rennesystemet som ledet vann ned mot Munkebotsvannet. Munkebotsvassdraget forsynte møllekomplekset ved Storemøllen hvor man i dag finner møllemuseet ved Gamle Bergen. Rennene er en del av historien om striden rundt vannrettighetene i området og er godt dokumentert i skriftlige kilder.

Tanken bak dette initiativet er å kombinere restaureringen av rennesystemet med opprusting av turstien. Det gir ingen mening å restaurere rennesystemet uten at det gjøres tilgjengelig for publikum, eller å ruste opp stien og samtidig å la rennesystemet forfalle som kulturminne.

Sandvikshytten (Utsikten) eies av Sandviksguttenes Forening som er gamlekarorganisasjonen til Sandvikens Bataljon. Hytten sto ferdig i 1936 og er i meget god stand etter omfattende dugnadsarbeider på 1990 tallet og et aktivt husstyre. Hytten er mål for mange turgjengere og danner utgangspunkt for turer til Dræggehytten og videre til Ankerhytten - Sandvikspilen - Midtfjellet eller til Rundemanen.

På Rundemanen foreligger det planer om å ruste opp de gamle tele-installasjonene som kulturminne. Nedenfor Rundemanen ligger Brushytten som drivers av Skansens Bataljon. Skanseguttene fikk nylig tillatelse til å bygge om Brushytten med varmestue og innendørs servering. Fløybanen er som kjent nylig oppgradert.

Man kan dermed tenke seg at en søndagstur består av at man starter på møllemuseet ved Gamle Bergen. Turen går videre langs den gamle Trondhjemske postvei opp mot Munkebotn. Har kan man enten gjøre en avstikker til det gamle festningsanlegget på Øvre Sandviksfjell batteri, eller gå direkte til Munkebotsvannet og derfra videre langs rennene til Sandvikshytten, Rundemanen, Brushytten og Fløyen.