Rosegrenden

Rosegrenden. Bilde hentet fra Gule Sider.
Rosegrenden. Bilde hentet fra Gule Sider.

25. mai 1955 inkalte Sandviksguttenes forening og Kulturhistorisk Selskap til åpent møte for å diskutere tiltak for å verne Rosegrenden. Møtet ble holdt i gymnastikksalen på Sandvikens skole.

På denne tiden forelå det planer om å bygge ut industri i området mellom brannstasjonen og Sandvikstorget med store betongbygg.

Formann i foreningen Johan Aarberg åpnet møtet i den fullsatte salen. Han uttrykte håpet om at dette initiativet måtte føre til at Rosegrenden ble bevart for ettertiden.

Arkitekt Kristian Bjerknes holdt så et foredrag om Fjæregrendens historie.

Det ble etter foredraget innledet til debatt. Noen av debattantene tok til orde for å ta noen av de eldste husene og overføre dem til Gamle Bergen. Styremedlem i forenigen Knut Gjesdal foreslo at det ble nedsatt et utvalg som skulle ta seg av vern av Rosegrenden.

Som vi vet ble resultatet av dette initiativet at Rosegrenden ble fredet.

På samme møte tok Dr. philos. Bernt Lorentzen opp ytterligere en sak for Sandviksguttenes forening å arbeide med: bevaring av Christinegård.

Les artikkel (se nedenfor) i BT noen dager etter.
Get Adobe Reader Read file
 Artikkel i BT om Rosegrenden, slutten av mai 1955.