Møllemuseet

Møllemuseet på Gamle Bergen.
Møllemuseet på Gamle Bergen.

Sandviksguttenes forening bidro med dugnadsinnsats ved oppføringen av Møllemuseet på Gamle Bergen i 1995-96.

Som et ledd i forberedelsene til 140 års jubileet i 1997 trommet foreningen sammen til dugnad på det som skulle bli Møllemuseet ved Gamle Bergen. Vårt mål var å skaffe midler til jubileumsfeiringen. Les reportasjeserien i Sandviksgutten, bladet til Sandvikens Bataljon.

Get Adobe Reader Read file
 Sandviksgutten nr. 4, 1995 og 1 og 2 1996.