Foreningens merke

Sandviksguttenes forenings logo. Motivet er Sandviksfløyen eller Sandvikspilen med Askøy i bakgrunnen. Gjerdet rundt Pilen kom som kjent i 1949, 17 år etter at foreningen ble stiftet.
Sandviksguttenes forenings logo. Motivet er Sandviksfløyen eller Sandvikspilen med Askøy i bakgrunnen. Gjerdet rundt Pilen kom som kjent i 1949, 17 år etter at foreningen ble stiftet.

Under ser dere merket som medlemmene i Sandviksguttenes forening bærer. Det viser Sandviksfløyen med Askøy i vest. Motivet omkranses av ekeløv. Inn i fjellet er det risset foreningens stiftelsesdag 2.6.31. Ideen til utkastet skal visstnok være Alfred Skulstads, og gullsmed Harald Larsen bearbeidet det til sitt endelige utseende.

Alt i oktober 1932 foreslo Nikolai Jensen at det måtte skaffes et merke til bruk for foreningens medlemmer. Forslaget fikk i førstningen liten tilslutning. To år senere foreslo formannen at merkets motiv burde være et ørnemerke i likhet med bataljonens Ørneorden. På et møte seinere på året forelå der forslag til nok et merke, denne gang av Sandviksfløyen. En tid var 5 forskjellige utkast framvist, og diskusjonen gikk livlig omkring de to mest aktuelle alternativene: Ørnen eller Sandvikspilen. Resultatet ble at medlemmene samlet seg om "Pi'l" som motiv.

I en styreprotokoll er gjengitt et brev datert 12. juli 1948 til Herr Guldsmed Harald Larsen. Her fremgår det at bedriften innehar en stanse til foreningens merke. Dersom noen har informasjon om denne stansen eller dette firma vil vi gjerne ha informasjon om dette.
Get Adobe Reader Read file
 Foreningens emblem. Bataljonens våpenskjold og emblem.