Sandvikstorget

Sandvikstorget 1951 med dagens veier og strandlinje tegnet inn.
Sandvikstorget 1951 med dagens veier og strandlinje tegnet inn.
Sandvikstorget (telefonkatalogen ca. 2006).
Sandvikstorget (telefonkatalogen ca. 2006).

Sandvikstorget har vært ekserserplass for Sandvikens Bataljon siden kaien og torget ble anlagt i Bakerfjæren i 1885. I 1956-57 ble Sjøgaten forlenget slik at hopene på vest-siden og nordsiden av torget ble fylt igjen.


I forbindelse med 150-års jubileet i 2007 ble torget med tilstøtende gater asfaltert (se oppslag i BA) av Bergen kommune etter oppfordring fra Sandviksguttenes forening.

Foreningen har ved gjentatte anledninger engasjert seg for å hindre at Sandvikstorget skal gå tapt for Bataljonen som ekserserplass.

Parkeringssituasjonen er imidlertid fortsatt (februar 2008) ikke brakt i orden; til stor frustrasjon for beboere, næringsdrivende og Sandvikens Bataljon. Vi er imidlertid fra Samferdselsetate blitt lovet å få orden på parkeringen fra 2009.


Se brev til Bergen formannskap fra 1967 nedenfor..
Get Adobe Reader Read file
 Brev til Bergens formannskap 1967