Sandvikshytten

Hyttestyret med Helge Olsvold i spissen skifter tak.
Hyttestyret med Helge Olsvold i spissen skifter tak.

En av oppgavene for Sandviksguttenes Forening i 30-årene var arbeidet med å reise hytten «Utsikten» på Sandviksfjellet. Tomten ble gitt som gave til Sandvikens Bataljon 1928, og samme året ble det nedsatt en hyttekomite. Etter mye dugnadsinnsats sto hytten ferdig i 1936. Se egne sider for hytten.

En ny komite ble Oppnevnt i 1933 med Chr. Pedersen som formann. De øvrige var Rangvald og Ole Bessesen, samt Anthon Forthun. Disse satte seg det mål å få planen realisert så fort som mulig. Det måtte først skaffes penger. En børseinnsamling i Sandviksguttenes Forening resulterte i 17 kroner, som var hyttekomiteens startkapital! Av andre måter å bedre økonomien på kan nevnes salg av bidragskort pålydende kr. 5.20 og utlodding av en fullt utrustet oselver til en verdi av kr. 250.-. Inntektene kroner 1200 ville rekke til å få hytten under tak. Den dyktige hyttekomiteen sparte seg ikke og 7. juni 1936 ble den flotte Sandvikshytten høytidelig innviet.

Dagen ble feiret som seg hør og bør da nærmere 50 sandviksgutter benket seg rundt langbordene i hytten. Det ble sunget og talt, og hyttekomiteen ble behørig hyllet for en ypperlig innsats. Tross små midler klarte de å reise den flotte hytten. Da foreningen ytret ønske om å få sette ut noen trær rundt Utsikten var Bergen skog og træplantingsselskap straks på pletten med 400 furuer. I dag nesten 60 år senere har de vokst seg store og gir terrenget rundt hytten et mer lunt og koselig preg. Foreningen meldte seg samtidig inn som medlemmer i skogselskapet. Hytten bar i lange perioder vært godt besøkt, og i mange år i juni måned ble et av årets foreningsmøter lagt til Utsikten. Opp gjennom årene er det nedlagt et imponerende dugnadsarbeid av hyttestyret.

I dag står Sandvikshytten nyoppusset og utbedret på utsiktsplatået, med en storslagen utsikt over byen og Øygarden i vest.

Sandviksguttenes forening er eier av hytten, mens Sandvikens Bataljon har bruksretten til den. Hyttekomiteen består av gamlekarer og offiserer fra korpset som driver vedlikehold og har som mål å holde hytten åpen for turvandrere om søndagene.

 Hytten sett fra sør
 Hytten sett fra sør
 Hytten ligger i fint turterreng
 Hytten ligger i fint turterreng