Stien i Hønsen

Her skal stien gå. Sammensatt bilde fra Hønsen 2011. Foto: KL
Her skal stien gå. Sammensatt bilde fra Hønsen 2011. Foto: KL
Sammensatt kart fra 1880, 1913, 1957 og 2012. Se billedtekst nedenfor.
Sammensatt kart fra 1880, 1913, 1957 og 2012. Se billedtekst nedenfor.
Prosjektskisse: Sivilarkitekt Jarle Pedersen MNAL. E-post: jarlepe@gmail.com
Prosjektskisse: Sivilarkitekt Jarle Pedersen MNAL. E-post: jarlepe@gmail.com

Stien i Hønsen er navnet på en gammel tverrforbindelse i Sandviken. Stien er en del av en gjeil eller passasje som startet fra fjæren like nord for Slaktehustomten. Gjeilen fulgte en gren av Mulelven opp til der hvor denne delte seg, omtrent der hvor snuplassen til Mulebussen ligger i dag. Mulelven er nå forlengst lagt i rør, men den kommer den opp i dagen i Fjellveien der hvor man finner vannverkets hvite bygning. Her starter så stien til Skredderdalen.

Buekorpshuset i Sandviken ligger et steinkast nord for Sandviken brannstasjon i krysset mellom Ekrengaten og Grensegrenden, like nord for der Sandvikens skole lå. Fra Grensegrenden, opp forbi Buekorpshuset, gikk det fra gammelt en sti som dannet en passasje til Kirkegaten. Denne stien kalles altså stien i Hønsen etter en hønsegård som lå øverst mot Kirkegaten. Hønsegården er for lengst nedlagt men navnet er beholdt. Da skolen ble revet i 1988 ble stien delvis fylt igjen og området beplantet. Sandviksguttenes forening har satt seg som mål å sette denne stien i stand.

Bergen kommune stiller seg positivt til oppgradering av stien .

Det er opprettet en Facebook gruppe for Stien i Hønsen .

Billedtekst bilde 2: Bygninger tegnet med brun ramme er bebyggelsen slik den sto i 1880. Lys gult indikerer at huset er revet, kraftig gult indikerer at huset fortsatt står eller at ny bebyggelse har erstattet den gamle. Grensegrenden nr 2, 3 og 4 er revet før 1970. Sandvikens skole ble revet i 1988. Her er den tegnet med rødt slik den fremsto i 1913. Den er nå erstattet av Kirkegaten borettslag, her rammet inn med dobbel blå linje. Skuret til dampveivalsen er plassert der det sto i 1957. Dagens bebyggelse er fremstilt i dus gulfarge. Sirklet inn er Stien i Hønsen som foreningen planlegger å sette i stand.
Get Adobe Reader Read file
 Artikkel i SANDVIKSGUTTEN (Buekorpsbladet) nr. 2 - 2011 om prosjektet


Get Adobe Reader Read file
 Les om eiendommene i Grensegrenden og Stien i Hønsen